Mijn naam is Dorette, het gezicht achter curaNL. Cliëntbegeleider voor diverse doelgroepen. 

Mijn drijfveer als hulpverlener zijnde, is het van waarde kunnen zijn voor cliënten, die om wat voor reden dan ook, tijdelijk, al dan niet langdurig of permanent (intensieve) begeleiding nodig hebben. De ene keer zit dat "van waarde zijn" in iets kleins, zoals een wandeling, een praatje, een luisterend oor bieden. Het signaleren van (nieuwe) zorgvragen en zorgbehoeften. Soms zit dat "van waarde zijn" in de verantwoordelijkheid dragen binnen complexere casuïstiek, 
zorg -en begeleidingsbehoefte waarin adequaat handelen nodig is, om bijvoorbeeld de veiligheid en/of het welzijn van je cliënt(en), collega's of jezelf te waarborgen. 

Maar ook het van waarde kunnen zijn voor andere zorgprofessionals/teams. Het ontzorgen en "overnemen" van bepaalde taken binnen teams, wat hen in de gelegenheid brengt om taken op te pakken, waar zij door eventuele werkdruk anders niet aan toe komen. Ik vind het waardevol om hen hierin wat extra adem en ruimte te geven, zodat zij kwaliteit van zorg kunnen (blijven) leveren aan hun cliënten.

De afwisseling binnen mijn werk, vind ik een welkome bijkomstigheid. Zo stap ik dagelijks van de ene casuïstiek, naar de andere en probeer hierin zowel de cliënt, als "collega's" zo goed mogelijk te ondersteunen.